Z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach 
przestało istnieć w dotychczasowej "formie".
Całą organizacją procesu edukacyjnego zajmuje się 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pawłowicach, 
w którym gimnazjaliści będą mogli zakończyć swoją edukację.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Pawłowicach
Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca